Over stichting de Korenbloem

Stichting de Korenbloem ondersteunt financieel initiatieven en activiteiten, die tot doel hebben de positie van personen of een groep van personen met een beperking te verbeteren. Deze initiatieven moeten aantoonbaar niet gefinancierd kunnen worden uit voorliggende financieringsmogelijkheden, zoals ziektekostenverzekering, bijzondere bijstand, en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De initiatieven moeten ten goede komen aan mensen met een beperking, die wonen binnen de regio Noordoost Brabant en/of de regio Noord- en Midden-Limburg.