ANBI

Stichting de Korenbloem heeft de ANBI-status.

Het fiscaal nummer van de stichting is:  RSIN 97.76.126


Alle individuele persoonsgegevens waaronder ook persoonsgegevens van individuele personen met een beperking worden door Stichting de Korenbloem opgelsagen in onze administratie. Sitchting de Korenbloem verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor onderstuening, beoordeling van de aanvragen door  het Bestuur, algemene informatie en nieuwsberichten. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij wettelijke regelingen dit noodzakelijk achten.